DR.VICTOR

Mottó >>

  Szeretnék pár szót szólni a jelenlegi Magyar zenészvilág egy igen aktív, progresszív emberérÖl, akit Dr.Victor néven – fÖleg zenei berkekben – sokan már ismernek. (én magam több mint tíz éve találkoztam vele elÖször.)

  Kezdjûk az elején…

  Már 6 évesen zeneiskolában kezdte a tanulmányait, 11 évet tanult zongorázni iskolai keretek között, ahol dicsérettel végzett. Ez nagyon komolyan megalapozta a klasszikus zenei ismereteit.

  1986 -A „high-tech” irányába az általános iskola 5. osztályos kisdiákjaként indult el, mivel akkor kapott egy ZX Spectrum 48K-s számítógépet, így elkezdett ismerkedni az elektronikus zene lehetÖségeivel. Mai szemmel a Spectrum még elég kezdetleges „zenei képességekkel” rendelkezett, viszont ez volt az egyik elsÖ elérhetÖ árú gép. KésÖbb – az általános technikai fejlÖdéssel – egyre komolyabb gépekre és eszközökre váltott, mindenesetre ez jelentette a kiindulási pontot.

  Elkezdte magát beleásni az elektronikus zenébe minden lehetséges szinten, ennek következtében késÖbb komoly eredményei szûlettek.

  Kis kitérÖ: Azt hiszem elég sokan ismerik a „Demoscene” vagy röviden „scene” fogalmát, ez a fogalom kreatív programozók, grafikusok, és zeneszerzÖk kûlönbözÖ produkcióiról szól, és tulajdonképpen ez a két szó a kreatív közösség összefoglaló neve. Akkoriban az Amiga 500, késÖbb az Amiga 1200 sok kreatív embernek jelentett döntÖ mérföldkövet a számítógép segítségével létrehozott alkotásokban.

  1993-ig bezárólag számos ilyen „Demoscene”-en megrendezett - Magyar és nemzetközi - zeneversenyen szerzett igen jelentÖs eredményeket (sokszor nyertes, ill. helyezett), mind csapat szinten, mind egyénileg. Több magas szintű, nemzetközileg is elfogadott csapatnak volt a tagja, és rengeteg zenét írt azokban az években.

  1993 után váltott a professzionálisabb megoldások felé. Ebben az idÖben tért át a sampler/szintetizátor alapú zeneírásra, és rengeteg kreatív ötlettel teli zenét irt, nagyon sokszor az akkori, vagy évekkel késÖbbi magyar zenei színvonal fölötti szinten. JelentÖsebb munkái között van egy abban az idÖben szûletett, - még jelenleg is publikálatlan - instrumentális teljes album is..

  Ebben az idÖben több, akkor már lemezzel rendelkezÖ elÖadó kérte fel zeneszerzésre, de ekkor még ezeket a kéréseket visszautasította, figyelmét inkább az egyre kiforottabb hangzás és technikai tudás megszerzésére fordította abban a stílusban, ami számára a legközelebb áll.

  Ekkora már jelentÖs mennyiségű megírt zenével rendelkezett, és komoly zeneszerzÖi rutinnal. Napról napra látványosan fejlÖdött mind zeneileg, mind technikailag, mind koncepció szempontjából. Mindezek mellett már 1988 óta több zenekarban játszott, mint zeneszerzÖ és billentyűs, és a kûlönbözÖ formációkban számtalan zenei versenyt nyertek meg.

  A közelmúltban is számos felkérést kapott. Többek között tagja és zeneszerzÖje volt a még ma is népszerű Magyar POP egyûttesnek a DRAFT-nak, de más elÖadóknak és zenekaroknak is írt zenét.

  De egészen más terûleteken is dolgozott. Többek között írt dokumentumfilm zenét, nemzetközi és hazai reklámbetéteket, de még ez egyik legnépszerűbb mobiltelefonra fejlesztett játékot is jegyzi mint zeneszerzÖ. érdekességként még megemlíthetjûk, hogy a Planetárium lézershow-jának - több emlékezetes alkalommal is - Ö volt a zenei rendezÖje. Ezeken kívûl meditációs albumok készítésében is részt vett.

  Jelenleg több zenei anyagon dolgozik. Ezek egyike egy, a saját zenei ízlését tûkrözÖ „monstre” album.

  Technikai szempontból is jól választotta ki azokat az eszközöket, amelyek a legjobban kiszolgálják a kreativitását, és a hangszeres tudását.

  Sikerûlt kialakítania egy olyan saját stúdió környezetet, ahol professzionális felvételi és editálási lehetÖségek találhatók. Ezek felhasználását jó érzékkel ötvözi a legtávolabbinak látszó zenei témákkal és megoldásokkal - gondolok itt a virtuális-analóg szintetizátorok hangjára és a régi népi hangszerekre. Sokszor meglepÖ, dinamikus és sokszínű, igen kiforrott (de egy pillanatig sem kommersz) zenei megoldásokba sűríti mindezt többnyire a hallgató legnagyobb bámulatára.

  A számaiban, hozzá közel álló emberek számára sokszor nyilvánvalóan visszaköszön az el álló emberek számára sokszor nyilvánvalóan visszaköszön az irgalmat nem ismerÖ maximalizmusa, a lebegÖ zenei részek sötét tónusa, és a harmónia feletti rétegen uralkodó széttört komplexitás keserédes illúziója.

  Talán O az egyike a hazai elektronikus zenei guruknak, meg tudta Örizni a 80-as évek elektronikus zenéjének érzelmi világát, hangulatát és kreativitását. Ennek a korszaknak tisztelettel adózva, sikerûlt egy egészen sajátos zenei világot kialakítani, melyet kétségtelenûl áthat az új évezred adta végtelen technikai és mentális szabadság.WITCH